Høringssvar fra Vest-AGder fylkeskommune

Dato: 11.04.2019

Vest-Agder fylkeskommune er positiv til forslaget til ny budsjett og regnskapsforskrift. Mange av forslagene er i dag innarbeidet i gjeldende rutiner og vil ikke medføre endringer av vesentlig betydning for Vest Agder fylkeskommune.

Vedlegg