Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Dato: 10.04.2019

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.