Høringssvar fra EnviDan Momentum AS

Dato: 21.02.2019

EnviDan Momentum leverer med dette vår høringsuttalelse til forslag til budsjett- og regnskapsforskrift hjemlet i ny kommunelov.

Oslo, 21. februar 2019

Ketil E. Pedersen

EnviDan Momentum AS

Vedlegg