Høringssvar fra Øyvind Sunde

Dato: 17.02.2019

Jeg legger ved en høringsuttalelse til forslag til budsjett- og regnskapsforskrifter i medhold av kommuneloven.

Vennlig hilsen

Øyvind Sunde

Vedlegg