Høringssvar fra Lillesand kommune

Dato: 10.04.2019

Formannskapet i Lillesand kommune behandlet i sitt møte 27. mars 2019 høring om ny budsjett og regnskapsforskrift. Formannskapet vedtok følgende høringsuttalelse:

Lillesand kommune støtter forslaget til ny budsjett og regnskapsforskrift i forbindelse med ny kommunelov.