Høringssvar fra Bergen kommune

Dato: 12.04.2019

I vedlagte pdf-fil følger høringssvar fra Bergen kommune:

Protokoll fra bystyret og byrådets saksfremlegg til bystyret - sak 81/19 "Høringsuttalelse til forslag til nye budsjett- og regnskapsforskrifter for kommuner og fylkesmommuner m.v." (møte 10.4.2019)

Vedlegg