Høringssvar fra Lege og spaltist Mohammad Usman Rana

Dato: 07.06.2019

Svartype: Uten merknad

HØRINGSSVAR VED LEGE OG SPALTIST MOHAMMAD USMAN RANA

Jeg vil med dette stille meg bak høringssvaret av 18.05.2019 fra Religionsfrihetsgruppen. Jeg støtter alternativet om at ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort ikke skal inneholde et påbud om synlige ører for personer som bruker religiøse hodeplagg. Et påbud bryter med retten til religionsutøvelse for personer som bruker religiøse hodeplagg som dekker til ørene, og i høringssvaret vises det til gode argumenter for at ny forskrift ikke trenger å inneholde et slikt påbud.

Jeg ønsker samtidig å belyse at fra et anatomisk ståsted er ikke øret noen konstant identitetsmarkør. Fra et anatomisk ståsted er det svært vanskelig å forsvare påstanden om at ørene, i anatomisk forstand det ytre øret (aurikkel på fagspråket), er like unike som fingeravtrykk. Realiteten er, som belyst i flere forskningsstudier, at ørene er gjenstand for tydelige aldersrelaterte endringer. En forskningsstudie ved R Tan og medarbeidere (1) bekrefter at ørene vokser med alderen. Det er særlig omkretsen av ørene som øker, estimert til 0,51 mm i gjennomsnitt per år. Disse funnene bekreftes i en stor studie utført av Sforza C og medarbeidere, som konkluderer med at alder hos ett og samme individ har stor betydning for ørenes størrelse (2). At ørene vokser med alderen skyldes at ørebruskens viktigste bestanddel kollagen endrer seg med alderen. Den førstnevnte forskningsstudien nevner også at nesen endrer seg langt mindre enn hva øret gjør med alderen. For øvrig er det godt kjent at ørenes hud også endrer seg og blir rynkete med alderen.

Et annet viktig aspekt som gjør at ørene ikke er så unike og konstante identitetsmarkører er det faktum at ørekirurgi, deriblant kosmetiske operasjoner av det ytre øret, ikke er uvanlig. Disse plastiske operasjonene kan på ulike måter endre ørets utseende radikalt. Slik kirurgi kan gjennomføres i alle aldre, som oftest hos yngre individer.

Med vennlig hilsen

Mohammad Usman Rana

Lege, cand.med fra Universitetet i Oslo i 2010, samt spaltist og forfatter

(1) R Tan et al. Archives of Gentontology and Geriatrics. Volume 25, Issue 2, October 1997, Pages 187-191

(2) Sforza C et al. Forensic Sci Int. 2009 May 30;187(1-3):110.e1-7.

Vedlegg