Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 06.06.2019

Vedlagt følger Advokatforeningen sin uttalelse.

Vedlegg