Høringssvar fra Den norske legeforening

Dato: 27.10.2020

Se vedlagte høringssvar.

Vedlegg