Høringssvar fra Byggenæringens Landsforening (BNL)