Høringssvar fra Ruter as

Dato: 30.09.2019

Ruter søker med dette om utsatt frist for vårt høringssvar pga. sykdom.
Vi vil komme med vårt innspill iløpet av uke 40.

Mvh
Ola Skar
Ruter as