Høringssvar fra Opplysningsrådet for veitrafikken

Dato: 30.09.2019

Rapporten peker på viktige utfordringer og har gode anbefalinger. OFV håper at hovedtrekkene i rapporten resulterer i pratisk politikk.