Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Dato: 07.10.2019

Høringssvaret fra Virke til Ekspertutvalgets rapport. om "Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og teknologi og mobilitet er vedlagt som eget dokument.

Med vennlig hilsen

Morten Sandberg

Fagsjef

Vedlegg