Høringssvar fra Norske Havner

Dato: 01.10.2019

Norske Havner, som organiserer havnene i Norge, sender med dette inn sin høringsuttalelse på rapporten fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og fremtidens transportinfrastruktur.

Se vedlegg

Vedlegg