Høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune

Dato: 02.10.2019

Vedlagt er Trøndelag fylkeskommunes høringssvar, i form av fylkesrådmannens saksframlegg og et tillegg som kom inn under den politiske behandlingen av saken i fylkesutvalget 01.10.19. Både fylkesrådmannens innstilling og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedlegg