Høringssvar fra Trondheim kommune

Dato: 01.10.2019

Vedlagt følger vedtak og saksframstilling fra behandlingen av høringen i Trondheim kommune.

Vedlegg