Høringssvar fra MiljøRett §112

Dato: 27.09.2019

Hole, 27/9-19

Foreningen MiljøRett §112 avgir med dette et høringssvar i form av en pdf-fil.

Vi har fokus på forutsetningene for en bærekraftig fremtid, effekttive og arealgjerrige transportsystemer, reduksjon i utslipp klimagasser og at myndighetene følger en systematisk og objektiv utredningsmetodikk før detaljerte politiske beslutninger fattes. Vi trekker frem prosjektet Ringeriksbanen som et grelt eksempel på et prosjekt som knapt imøtekommer teknologirapportens anbefalinger for smart planlegging slik prosessen har vært frem til i dag.

Vennlig hilsen

MiljøRett §112 (Org.nr. 917 228 108)

Torbjørn Endal (leder)

Vedlegg