Høringssvar fra Oppland fylkeskommune / Innlandet fylkeskommune

Dato: 27.09.2019

Hedmark og Oppland fylkeskommuner har utarbeidet felles sak for Innlandet fylkeskommune. Vedlagt følger saksframlegg og vedtak som ble behandlet av fellesnemnda for Innlandet fylkeksommune.

Vedlegg