Høringssvar fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Dato: 30.09.2019

Høring til Regjeringens ekspertutvalget for transport for mobilitet.

På vegne av Bergen Næringsråd, Stord Næringsråd, Næringsforeningen Haugalandet og Næringsforeningen i Stavanger-regionen ønsker vi å komme med følgende innspill til høringen.

Næringsforeningene representerer et stort antall bedrifter og bredden i næringslivet. Våre medlemmer er fra enkeltmannsforetak til Norges største bedrift. Våre medlemmer gjenspeiler bredden i Norsk næringsliv og forskjellige sektorer fra tjenesteyting, håndverkere, industri, matproduksjon, olje og gass, energi, transport og reiseliv.

Viktigheten av god samferdsel trygg og forutsigbar infrastruktur kan ikke understrekes nok.

For oss er god samferdsel ensbetydende med konkurransekraft. Vi vil gjerne understreke viktigheten av at Hordfast og Rogfast realiseres. Næringsutvikling handler om å skape raskest mulig tilgang til aktuelle markeder, og å sikre tilstrekkelig kompetanse for å møte fremtiden. For å realiserte dette er det avgjørende å skape en sammenhengende kjede av bo- og pendlerregioner på strekningen Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger. Det vil gi regionen tilstrekkelig kraft og attraktivitet til å være et mer attraktivt boområde og samtidig bidra til å avlaste Oslo

Vi støtter høringen som Hordfast AS, og stiller oss bak denne uttalen.

Med vennlig hilsen

Harald Minge Bernt Jarle Jæger

Administrerende direktør administrerende direktør

Næringsforeningen i Stavanger-regionen Næringsforeningen Haugalandet

Anne-Grete Sandtorv Marit Warncke

Daglig leder administrerende direktør

Stord Næringsråd Bergen Bæringsråd