Høringssvar fra Vy

Dato: 30.09.2019

Vygruppen ønsker å avlegge hørinssvar til rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og fremtidens transportinfrastruktur.

Utavlgets arbeid er godt og har resultert i en spennende og nyttig rapport. Vy sine kommentarer og synspunkter er vedlagt i pdf-format.

Med hilsen

Morten Müller-Nilssen
Konserndirektør

Vedlegg