Høringssvar fra Klimarealistene

Dato: 13.03.2019

HØRINGSUTTALELSE FRA KLIMAREALISTENE

Vedlagt er høringssvar fra Klimarealistene, skrevet av medlemmer i vårt faglige råd.

Med vennlig hilsen Morten Jødal, styreleder og medlem i faglig råd

Vedlegg