Høringssvar fra Folketrygdfondet

Dato: 20.02.2019

Svartype: Med merknad

Vedlagt oversendes høringssvar vedrørende Rapport fra utvalg som har vurdert klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi.

Vedlegg