Høringssvar fra Norges Rederiforbund

Dato: 19.03.2019

Hei og takk for anledningen til å gi våre innspill til høringen på NOU 2018:17

Amund Drønen Ringdal, Norges Rederiforbund

Vedlegg