Høringssvar fra Norges Bank

Dato: 15.03.2019

Svartype: Med merknad

Finansdepartementet:

Vedlagt er Norges Banks høringsuttalelse om Klimarisikoutvalgets rapport.

Mvh Audun Grønn

Vedlegg