Høringssvar fra Norsk Kapitalforvalterforening

Dato: 01.03.2019

Svartype: Uten merknad

Norsk Kapitalforvalterforening har ingen merknader til høringen.