Høringssvar fra Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag