Høringssvar fra Forbrukerrådet

Dato: 18.03.2019

Vedlagt følger Forbrukerrådets høringssvar til NOU 2018:17 om Klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi.

Vedlegg