Høringssvar fra AksjeNorge

Dato: 18.03.2019

Se høringssvar fra stiftelsen AksjeNorge i vedlegg.

Forøvrig en veldig bra rapport!

med vennlig hilsen

Kristin Skaug

daglig leder i AksjeNorge

Vedlegg