Forsiden

Høringssvar fra FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)

Kunnskapssektoren sett utenfra

Dato: 31.03.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt FFOs høringssvar til Kunnskapssektoren sett utenfra.

 

Mvh

Hanne Witsø, FFO

Vedlegg