Forsiden

Høringssvar fra Kautokeino kommune

Kunnskapsdepartementet - Kunnskapssektoren sett utenfra

Dato: 11.04.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Kautokeino kommune.

Vedlegg