Forsiden

Høringssvar fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Høringssvar fra FUB og FUG - rapporten Kunnskapssektoren sett utenfra

Dato: 11.04.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra FUB og FUG

Viser til Kunnskapsdepartementets e-post av 12.1.2016 vedrørende: Høring Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) velger å avgi sitt høringssvar samlet. Vedlagt følger FUB og FUGs høringssvar til rapporten.

Med vennlig hilsen

Gunn Iren Müller (leder FUG) og Marie Skinstad-Jansen (leder FUB)

Vedlegg