Forsiden

Høringssvar fra Telemark fylkeskommune

Høringssvar fra Telemark fylkeskommune, Kunnskapssektoren sett utenfra, gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren

Dato: 10.03.2016

Svartype: Med merknad

Se vedlagt PDF.

 

 

Vedlegg