Forsiden

Høringssvar fra Abelia NHO

Høringsinnspill fra Abelia til rapporten "Kunnskapssektoren sett utenfra"

Dato: 11.04.2016

Svartype: Med merknad

Kunnskapsdepartementet, 

Abelia viser til høringsbrev av 11. januar og sender vedlagt vårt høringsinnspill til rapporten kunnskapssektoren sett utenfra. Ta kontakt med undertegnede for ytterligere spørsmål eller kommentarer. 

Abelia vil takke for muligheten til å komme med innspill, og ønsker departementet lykke til i det videre arbeidet med rapporten. 

 

På vegne av Abelia,

Mari Berdal Djupvik
Næringspolitisk rådgiver
Mobil: +47 95 70 54 37
mari.berdal.djupvik@abelia.no | twitter.com/mariberdjup

 

Abelia, Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO
Middelthunsgate 27, Postboks 5490 Majorstuen, 0305 Oslo
www.abelia.no | facebook.com/abelia.nho | twitter.com/Abelia_NHO     

 

Vedlegg