Forsiden

Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra

Dato: 11.04.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.