Forsiden

Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Svar på høringsbrev

Dato: 11.04.2016

Svartype: Uten merknad

Vi viser til høringsbrev datert 11. januar 2016.

Landbruks- og matdepartementet har ingen merknader til saken.