Høringssvar fra Norges Høyesterett

Dato: 26.06.2019

Svartype: Uten merknad

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringsuttalelse i saken.

Vennlig hilsen

Christopher Haugli Sørensen
assisterende direktør