Høringssvar fra Hurdal kommune

Dato: 29.08.2019

Saken er behandlet i Hurdal Formannskap 28.08.2019. Vedlagt følger høringssvar og protokoll.

Vedlegg