Høringssvar fra Ullensaker kommune

Dato: 30.08.2019

Ullensaker kommune deler departementets vurderinger og støtter forslaget om en sammenslåing av Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett.

Romerike tingrett bør samles i ett bygg, lokalisert til Gardermoregionen.