Høringssvar fra Eidsvoll kommune

Dato: 28.08.2019

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Eidsvoll formannskap den 27.08.19. Saken skal opp i Eidsvoll kommunestyre den 03.09.19.

Vedlegg