Høringssvar fra Norsk Landbrukssamvirke

Dato: 11.02.2021

Se vedlagte høringsinnspill fra Norsk Landbrukssamvirke.

Med vennlig hilsen

Julie Nåvik Hval, fagsjef samvirke, Norsk Landbrukssamvirke

Vedlegg