Høring - Gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1151 om bruk av digitale verktøy og prosesser i selskapsretten (digitaliseringsdirektivet)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.05.2022

Vår ref.: 22/1485

Høringsbrev.pdf

Departementene

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Domstolene i Norge
Finansklagenemnda
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Innovasjon Norge
Regelrådet
Skatteetaten
Statistisk Sentralbyrå
Økokrim

Handelshøyskolen BI
Nord universitet
Norges Handelshøyskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo

Akademikerne
AksjeNorge
Aksjonærforeningen i Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Eiendom Norge
Finans Norge
Finansforbundet
IKT-Norge
KS-Kommunesektorens organisasjon
LO
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Juristforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Industri
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening
Næringslivets hovedorganisasjon
Regnskap Norge
Skatterevisorenes forening
SMB Norge
Spekter
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen ASA
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Advokatfirma DLA Piper Norway DA
Advokatfirmaet BA-HR AS
Advokatfirmaet CLP DA
Advokatfirmaet Føyen AS
Advokatfirmaet Grette AS
Advokatfirmaet Hjort DA
Advokatfirmaet Haavind AS
Advokatfirmaet Pricewaterhousecoopers AS
Advokatfirmaet Schjødt AS
Advokatfirmaet Selmer AS
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Advokatfirmaet Thommessen AS
Advokatfirmaet Wiersholm AS
Advokatfirmaet Østgård DA
AGP Advokater AS
Arntzen De Besche Advokatfirma AS
CMS Kluge Advokatfirma DA
Deloitte Advokatfirma AS
KPMG Law Advokatfirma AS
Kvale Advokatfirma DA
Mitchell & Co Advokatfirma DA Garmann
SANDS advokatfirma DA
Wikborg Rein Advokatfirma AS
Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS

BN Bank ASA
Danske Bank NUF
DNB Bank ASA
Handelsbanken NUF
Pareto Bank ASA