Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Høring - Ekspertgruppens rapport om pliktsystemet - Leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt for noen fartøy med torsketråltillatelse

Dato: 17.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg