Høringssvar fra Båtsfjord Handelsstand Fiskerigruppe

Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppes høringsuttalelse

Dato: 23.11.2016

Svartype: Med merknad

Hei

 

Vedlagt finner dere Båtsfjord Handelsstand Fiskerigruppe sin høringssuttalelse vedrørende ekspertsgruppens rapport om pliktsystemet-leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktvitetsplikt for oen fartøy med torsketråltillatelse.

For behov for mer informasjon ta kontakt med undertegnede. 

Vennlig hilsen

Frank Kristiansen

Formann 

Båtsfjord Handelsstand Fiskerigruppe

Vedlegg