Høringssvar fra NHO Finnmark

Høringsinnspill til Pliktkommisjonens rapport

Dato: 23.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg