Høringssvar fra Lofotrådet

Tilbuds- og bearbeidingsplikt for industritrålere, Pliktkommisjonens innstilling

Dato: 14.11.2016

Svartype: Med merknad

Viser til vedlagt brev

Vedlegg