Høringssvar fra Norges Kystfiskarlag

Dato: 23.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg