Høringssvar fra Sjømatbedriftene

Dato: 20.09.2019

Hei,

Viser til utsendt høring om endring av havbruksfondet.

Sjømatbedriftene sender med dette sitt høringssvar som følger vedlagt.

Med vennlig hilsen

Robert Eriksson

Vedlegg