Høringssvar fra Finnøy kommune på vegne av Nye Stavanger kommune

Dato: 30.08.2019

Vedlagt høyringssvar frå Finnøy kommune på vegne av Nye Stavanger kommune.

Vedlegg