Høringssvar fra Lyngdal kommune

Dato: 19.04.2022

Lyngdal kommunestyret vedtok følgende i møte 07.04.2022:

Lyngdal kommune ønsker ikke endringer av dagens domstolstruktur