Høringssvar fra Vest-Finnmark Rådet

Dato: 24.04.2022

Vest-Finnmark Rådet er en allianse (interkommunalt politisk råd) mellom de 7 kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. De 7 kommunene har ca 42.000 innbyggere, noe som utgjør 55 % av folketallet i Finnmark.

Allerede fra 2019 ble det innført felles ledelse for Alta tingrett og Hammerfest tingrett, der sorenskriver ble lokalisert til Alta (slik denne også er i dag). Disse to tingrettene ble i 2020 slått sammen til Vestre Finnmark tingrett. I forbindelse med domstolreformen ble også Porsanger kommune innlemmet i Vestre Finnmark tingrett.

Vest-Finnmark Rådet har vedtatt en enstemmig høringsuttalelse, der vi ønsker å opprettholde og videreføre dagens domstolstruktur i form av Vestre Finnmark tingrett. For begrunnelser, forutsetninger og ytterligere informasjon henviser vi til vedlagte høringsuttalelse.

Vedlegg